Grammatik

Læringsmål for dette kapittelet er:

  • Modalverb - Minigrammatikk side 159/213
  • Preposisjoner med dativ og akkusativ - Minigrammatikk side 188/242
  • Leddsetninger - Minigrammatikk side 200/254

Gjør oppgavene. Gjerne to ganger! Vær selvkritisk og hør deg selv!

Jobb sammen to og to. Hør hverandre i preposisjonene. Forklar med egne ord:

  • Når blir det akkusativ etter preposisjoner?
  • Når blir det dativ?
  • Hva heter modalverbene og hvordan bøyes de?
  • Hva er hovedforskjellen mellom en norsk og tysk leddsetning?

Skriv enkle setninger. Test hvordan grammatikkontrollen virker. Hvilke typer feil klarer den å finne?

 

Getty Images

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.03.2009

© Cappelen Damm AS