Grammatik

De grammatiske læringsmål for dette kapittelet er:

  • preposisjoner med akkusativ - minigrammatikk side 188/242
  • preposisjoner med dativ - minigrammatikk side 188/242
  • direkte og indirekte objekt - minigrammatikk side 198/252
  • es gibt + akkusativ - minigrammatikk side 194/248

Jobb sammen to og to. Hør hverandre i preposisjonene. Lag enkle eksempelsetninger med alle preposisjonene; eksempel: Der Junge geht um die Ecke. Skriv dem i Word. Bruk stave- og grammatikkontroll. Bytt ut verbet med en gal verbbøyningsform. Hvordan markerer grammatikkontrollen det? Bytt ut die Ecke med et hankjønnsord i nominativ. Hvordan markerer grammatikkontrollen det? Bytt til akkusativ. Markerer kontrollen nå riktig?

Getty Images

 

 

 

 

 

 

  

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.03.2009

© Cappelen Damm AS