Grammatik

Her finner du en oppgavesamling om verb i presens.

Du finner mer informasjon om verb i presens i minigrammatikken, tekstboka side 155 - bokmål, og side 211 - nynorsk.

Du må kunne:

  • finne subjekt og verbal i en setning (analyse)
  • bøye hjelpeverbene sein, werden og haben i presens
  • bøye sterke og svake verb i presens
  • bøye modale hjelpeverb i presens
  • bruke denne grammatikkunnskapen for lettere å forstå tysk tekst og tale

 

Getty Images

 

 

Aufgaben

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.03.2009

© Cappelen Damm AS